Verdachte personen & pakketten

Als u een verdacht persoon of een onbekende tegenkomt op uw verdieping en deze persoon durft te benaderen, vraag dan of u kunt helpen. Als de persoon een geldige reden heeft voor zijn/haar aanwezigheid zal hij/zij uitleg geven. Mocht de persoon weigeren uitleg te geven of durft u deze persoon niet te benaderen, meld dit dan bij de WTC Beveiliging via het noodnummer +31 (20) 575 3333. Geef een beschrijving van de persoon, geef aan waar de persoon zich bevindt of waar hij/zij zich voor het laatst bevond en welke kant hij/zij opging. De beveiliging zal hier direct actie op ondernemen.
 
Als u een verdacht pakketje vindt in uw kantoor of in een openbare ruimte, ga er dan niet vanuit dat deze ongevaarlijk is. Raak het pakket niet aan, verlaat de ruimte en neem contact op met de WTC Beveiliging via het noodnummer +31 (20) 575 3333. 
 
Als u een pakket met verdachte inhoud ontvangt, raak de inhoud niet aan. Bedek het pakket indien dit veilig is om te doen. Zorg ervoor dat niemand in de buurt komt van het pakket en dat niemand de ruimte betreedt of verlaat. Bel 112 en vervolgens de WTC Beveiliging via het noodnummer +31 (20) 575 3333. Volg de instructies op de WTC beveiliging of de aanwezige nooddiensten.