Ontruimingsoefening

World Trade Center Amsterdam verzorgt jaarlijks een ontruimingsoefening. Tijdens deze gezamenlijke oefening wordt het echte brandalarm gebruikt en dienen deelnemers het gebouw te verlaten via de brandtrappen. Conform de Arbowetgeving dient iedere werkgever/huurder ten minste één keer per jaar een ontruimingsoefening te organiseren voor het eigen personeel. Dit kan door deel te nemen aan de gezamenlijke WTC oefening of door een aparte oefening te organiseren op een tijdstip en datum naar keuze. Is dit laatste het geval verzoeken we u om het WTC Servicepoint vooraf te informeren via info@wtcservicepoint.com