WTC Emergency App

Als WTC Amsterdam bij een calamiteit wordt ontruimd zal het ontruimingsalarm afgaan, waarna u het pand dient te verlaten. Buiten aangekomen begeeft u zich naar de verzamelplaats die u met uw collega’s hebt afgesproken. Maar dan…is het veilig om terug te keren of moet u toch nog even wachten?

Download nu de WTC Amsterdam Emergency Update App zodat u bij een calamiteit geïnformeerd blijft. Deze is beschikbaar voor uzelf, uw bedrijfshulpverleners en uw collega’s.

Tijdens een calamiteit is deze app het formele medium wat gebruikt zal worden om u op de hoogte te houden.

Gelijk aan de maandelijkse omroepinstallatietest zullen wij elke laatste maandag van de maand om 16:00 uur een testbericht uitzenden.

De WTC Amsterdam Emergency Update App is geen vervanging van de ontruimingsinstallatie.