Corona update

Om voorbereid te zijn op uw terugkeer naar WTC Amsterdam worden een aantal nieuwe maatregelen ingevoerd en een aantal aanvullende maatregelen ingepland. Deze maatregelen houden rekening met de door de overheid (RIVM) gegeven richtlijnen zoals besproken tijdens de persconferentie van 21 april jl.

Dienstverlening & continuïteit

De volgende maatregelen zorgen ervoor dat u het gebouw zo veilig mogelijk kunt betreden en gebruiken:

 • In torens A, B, C, H is het maximaal aantal personen in de lift teruggebracht naar vier en in torens F, G, I naar twee. Dit blijft ongewijzigd.
 • Er staan desinfectiezuilen in de gemeenschappelijke ruimten en contactpunten zoals liftknoppen, deurkrukken, kranen en leuningen worden gereinigd met een desinfecterend schoonmaakmiddel. Dit blijft ongewijzigd.
 • In krappe ruimten zoals liftlobbies wordt met behulp van markering een veilige looproute aangegeven.
 • De deur in het voorportaal van de toiletgroepen zal permanent opengezet worden zodat er beter zicht is op in- en uitgaand verkeer.
 • Indien er per sanitaire ruimte meer dan twee toiletten aanwezig zijn, worden er maximaal twee stuks opengehouden voor gebruik. De rest zal worden afgesloten.
 • Alle noodtrappenhuizen worden eenrichtingsverkeer gemaakt en opengesteld voor dagelijks gebruik. Met deze maatregel zijn bijna alle verdiepingen lopend te bereiken en te verlaten.  
 • In de algemene ruimtes, bij de recepties en in/bij de liften worden informatieborden geplaatst die attent maakt op de minimale onderlinge afstand, ook wordt de inrichting van de algemene ruimtes aangepast door middel van het verplaatsen/weghalen van meubilair.
 • De richtlijnen van het RIVM worden via de informatieschermen en met bordjes en/of stickers onder de aandacht gebracht.
 • De horeca ondernemers worden verzocht om zichtbare maatregelen te treffen voor het aanhouden van de onderlinge afstand en veilige voedselvoorziening.

Wat verwachten wij van u als huurder

 • Werk zo veel mogelijk vanuit huis.
 • Samenwerking in het navolgen van de door de overheid gestelde maatregelen. Wij communiceren hier binnen WTC Amsterdam zoveel mogelijk over. U heeft zelf de verantwoordelijkheid voor uw medewerkers en gasten, zodat WTC Amsterdam zo veilig mogelijk gebruikt kan worden.
 • Voor de gezondheid van iedereen op locatie verzoeken wij u erop toe te zien dat uw medewerkers en gasten, bij tekenen van verkoudheid of een van de andere symptomen die zouden kunnen wijzen op een coronabesmetting, NIET naar WTC Amsterdam komen.
 • Ten behoeve van het mijden van piekbelasting van de algemene ruimtes verzoeken wij u zodra dit weer mogelijk is de werktijden en pauzes te spreiden.
 • Als er een besmetting bij een van uw medewerkers wordt vastgesteld dient u dit bij de GGD en vervolgens bij ons te melden via management@wtcamsterdam.com
 • Indien u uw kantoor leegstaat dient u alle kranen, sproeikoppen en douches in uw kantoor regelmatig goed door te spoelen (10 minuten) om eventuele legionellabesmetting te voorkomen. Heeft u zelf geen mogelijkheid om dit uit te voeren of heeft u behoefte aan advies? Neem dan contact op met het WTC Servicepoint voor de mogelijkheden om dit uit te besteden aan Engie Services. 

Op deze manier zorgen wij samen voor een zo veilig mogelijk gebruik van WTC Amsterdam, en voor de gezondheid van alle aanwezigen.

Indien u advies wilt over het gebruik van uw kantoor in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM helpen wij u bij het WTC Servicepoint graag verder.