Instructie bij noodsituatie

Schakel bij een noodsituatie de hulpdiensten zo snel mogelijk in. Bel bij een levensbedreigende situatie eerst 112 en vervolgens de WTC Beveiliging op het noodnummer +31 (20) 575 3333. 
 
Ongeluk

 • Bel 112 en geef de locatie en details van het ongeluk door
 • Bel WTC Beveiliging op het noodnummer +31 (20) 575 3333
 • Indien mogelijk verleen eerste hulp. Laat de persoon niet alleen
 • AED’s zijn aanwezig in Central hall, Corridor, lobby H/I en Facility Square

 
Brand

 • Bel 112 en geef de locatie en details van de brand door
 • Bel WTC Beveiliging op het noodnummer +31 (20) 575 3333 of activeer een handbrandmelder
 • Probeer een kleine brand zelf te blussen. Uw eigen veiligheid staat voorop
 • Verlaat het kantoor via de nooduitgang. Gebruik nooit de lift

 
Ontruiming

 • Als u het alarm hoort, blijf kalm en schakel alle elektrische apparaten uit
 • Verlaat het kantoor via de nooduitgang. Gebruik nooit de lift
 • Ga naar het verzamelpunt van uw eigen bedrijf
 • Wacht op instructies van uw eigen bedrijfshulpverlener 
 • Als u hulp nodig heeft benader uw bedrijfshulpverlener, de hulpdiensten (brandweer, politie of ambulance) of het WTC Emergency Team

 Vast in een lift

 • Blijf kalm. Een lift kan niet naar beneden storten en er is genoeg zuurstof aanwezig 
 • Houd de intercomknop enkele seconden ingedrukt of bel WTC Beveiliging op het noodnummer +31 (20) 575 3333
 • Probeer nooit zelf uit de lift te komen

 
 Communicatie

 • Houd de informatielichten bij de ingangen van Zuidplein en de Strawinskylaan in de gaten om na te gaan wanneer het veilig is om het gebouw weer te betreden (rood betekent onveilig; groen betekent veilig)
 • Kijk op www.mywtcamsterdam.com voor het laatste nieuws over de noodsituatie