Individueel elektraverbruik

Het individueel elektraverbruik omvat het elektraverbruik van alle apparatuur en verlichting binnen de gehuurde ruimten en wordt per verdieping geregistreerd door een centraal geïnstalleerde verbruiksmeter. Voor de toewijzing van het individueel elektraverbruik wordt het volgende principe gehanteerd:

  • huurders op niveau 1 en 2 zijn voorzien van een eigen verbruiksmeter;
  • bij huurders die gebruik maken van apparatuur met een hoger energiegebruik dan gemiddeld en/of van een bepaalde omvang wordt in overleg een eigen verbruiksmeters geïnstalleerd;
  • op de overige verdiepingen wordt het totaalverbruik van de verdieping op basis van de gehuurde vierkante meters naar rato verdeeld over alle huurders op de betreffende verdieping, dit met inachtneming van de huurtermijn.