Foto & Film

Wanneer is toestemming vereist?
Er is toestemming vereist voor fotograferen en filmen indien:
• de beelden bestemd zijn voor professioneel gebruik, verkoop, commerciële doeleinden of publicatie in de media
• het overlast veroorzaakt of er de kans bestaat dat mensen of eigendom van World Trade Center Amsterdam schade wordt toegebracht
• er beelden worden gemaakt van de ingangen of veiligheidsmaatregelen
• er plannen zijn om een drone te gebruiken
 
Wanneer is er geen toestemming vereist?
Er is geen toestemming nodig voor filmen of fotograferen indien de beelden gemaakt worden in gehuurde ruimten of op de openbare weg. Er is ook geen toestemming nodig indien beelden voor privé doeleinden worden gebruikt. Verhuurder geeft toestemming voor fotograferen en filmen onder de voorwaarde dat verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk is voor letsel of schade van aanvrager of medewerkers van aanvrager. Om de privacy van huurders en bezoekers te garanderen is het niet toegestaan om personen die zich in het gebouw bevinden duidelijk zichtbaar in beeld te brengen.
 
 
Hoe u toestemming kunt aanvragen
Aanvragen voor fotograferen en filmen moeten ten minste één week voor de datum van uitvoering ingediend worden bij het WTC Servicepoint door te mailen naar info@wtcservicepoint.com. De aanvraag moet de volgende informatie bevatten:
• Doel
• Aantal deelnemers
• Tijd en datum
• Materiaal (lampen, kabels etc.)
• Gewenste locatie
• Kopie aansprakelijkheidsverzekering 
• Adres en telefoonnummer van de aanvrager
• Geldige identiteitsbewijs van alle deelnemers
 
World Trade Center Amsterdam geeft toestemming voor fotograferen en filmen onder de voorwaarde dat de verhuurder op geen enkele manier aansprakelijk is voor letsel of schade van de aanvrager en zijn of haar deelnemers wanneer zij zich in of rondom het gebouw bevinden. Om de privacy van andere huurders en bezoekers te waarborgen is het niet toegestaan om mensen in het gebouw te filmen of fotograferen.