Evacuatie

Vluchtwegen
Op iedere verdiepingen zijn er ten minste twee nooduitgangen aanwezig. Indien een nooduitgang alleen via een verhuurde ruimte te bereiken is – en er twee of meer huurders op een verdieping aanwezig zijn – is de toegangsdeur richting de nooduitgang uitgerust met een elektrisch slot dat in geval van brand op de verdieping ontgrendelt. 
 
Indien in torens A, B, C, D, F of G de gehele verdieping is verhuurd aan één huurder zijn de vluchtwegen voor iedereen in deze kantoren bereikbaar. Het is voor deze huurders niet verplicht om op de toegangsdeur van het kantoor een elektrisch slot te plaatsen wat ontgrendelt bij een brandmelding. Voor de veiligheid dient er bij een ontruiming speciale aandacht gegeven te worden aan het controleren van de lifthal, toiletten en/of loopbrug op eventuele achterblijvers die geen directe toegang hebben tot de nooduitgangen. Zie ook het volgende punt.
 
Controle gemeenschappelijke ruimten
Tijdens een ontruiming dient de ontruimingsleider of bedrijfshulpverleners van iedere huurder te allen tijde de gemeenschappelijke ruimten op de eigen verdieping zoals lifthal, toiletten, gang of loopbrug te controleren op mogelijke achterblijvers of personen die geen directe toegang hebben tot de vluchtroutes.
 
Gebruik vluchtwegen
Huurders die van hun verdieping wegvluchten dienen op de trap aan de rechterzijde te lopen zodat nooddiensten aan de linkerkant kunnen passeren. Loop op een normaal tempo en houd de leuning vast wanneer u de trap afgaat. Blijf alert, neem geen drinken mee en maak geen gebruik van uw mobiele telefoon, tenzij het om een noodgeval gaat. Laat zware of grote voorwerpen achter. Als u hoge hakken draagt, trek deze uit zodat u niet beperkt bent om het gebouw veilig te verlaten.
 
Gedurende de ontruiming zullen huurders van andere verdiepingen ook het trappenhuis betreden. Geef hen de ruimte om in te voegen, maar stop niet omdat dit de ontruiming van de verdieping erboven vertraagt. Blijf de trap aflopen en verzamel bij het aangewezen verzamelpunt van het eigen bedrijf. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om in de nabijheid van uitgangen te wachten. Het kan moeilijk zijn om de trap af te lopen, doe daarom rustig aan en als u zich moe of onwel voelt, aarzel niet om even bij een verdiepingsportaal te stoppen. Als iemand valt of onwel wordt tijdens een ontruiming, informeer de nooddiensten of bel WTC Beveiliging via +31 (20) 575 3333.
 
Verzamelpunt
World Trade Center Amsterdam beschikt door zijn omvang en het grote aantal huurders niet over een algemeen verzamelpunt. Om deze reden dient elke huurder een eigen verzamelplaats te selecteren. Voor een gelijkmatige spreiding adviseren wij om gebruik te maken van onderstaande locaties.
 


Eisen aan verzamelpunt
Het voornaamste doel van een evacuatie is om ervoor te zorgen dat iedereen het gebouw veilig kan verlaten en veilig de eigen verzamelplaats kan bereiken. Zonder een vooraf bepaalde verzamelplaats zou er chaos en paniek kunnen ontstaan. Tevens zouden personen weer in gevaar gebracht kunnen worden of de aanwezige hulpdiensten hinderen. Houd er rekening mee dat niet alle locaties rondom het World Trade Center Amsterdam veilig zijn voor evacués tijdens een noodsituatie.
 
Bij het kiezen van een geschikte verzamelpunt dient u rekening te houden met de afstand tussen de verzamelplaats en de nooduitgangen van uw gebouwdeel. Het verzamelpunt mag zich niet te dicht bij gebouwen bevinden, maar mag ook niet te ver lopen zijn. Het moet toegankelijk zijn en zo dicht mogelijk bij de grens van het ontruimingsgebied liggen. De plek moet ook goed herkenbaar zijn om te voorkomen dat evacués verdwalen.
Het verzamelpunt moet niet alleen groot genoeg zijn om medewerkers, bezoekers en bedrijfshulpverleners van het eigen bedrijf onder te brengen. Het moet ook voldoende ruimte beiden voor een eventuele aanwezigheidsregistratie en/of het verlenen van eerste hulp.
 
Veiligheid staat altijd voorop dus beoordeel of de plek veilig is voor evacués. Daarnaast dient er rekening mee gehouden te worden dat evacués niet blootstelt worden aan andere gevaren of risico’s bij het bereiken van de verzamelplaats. Zijn er obstakels langs de route? Moet er een drukke weg overgestoken te worden om het verzamelpunt te bereiken? Wat voor voorzieningen zijn er rondom het verzamelpunt? Kunnen deze een gevaar vormen voor de evacués? Moet het verzamelpunt een open plek zijn?
 
Controle eigen personeel
Elke huurder dient zelf te bepalen hoe wordt omgegaan met het afmelden van het eigen personeel bij een ontruiming. Dit kan door het uitvoeren van een fysieke telling op de eigen verzamelplaats, maar ook door het invoeren van een bellijst of een eigen (gratis) noodnummer.  
 
Hulpbehoevende personen
Bij een ontruiming dient een persoon die niet op eigen kracht kan ontruimen meteen naar het dichtstbijzijnde trappenhuis te gaan en daar te wachten. Onthoud dat bij brand het trappenhuis de veiligste plek is. Het is de taak van de eigen bedrijfshulpverlener om dit vervolgens te melden bij de aanwezige nooddiensten of bij de WTC Beveiliging via +31 (0)20 575 3333. De brandweer of politie zal de situatie beoordelen en bepalen of de desbetreffende persoon geëvacueerd dient te worden.
 
Minimunbezetting
Indien mogelijk en indien de hulpdiensten het toestaan zal WTC Management na een ontruiming een minimaal aantal medewerkers beschikbaar houden voor het onderhouden en controleren van de belangrijkste veiligheidssystemen.