Corona updates

Onderstaand vindt u alle informatie die wij gecommuniceerd hebben omtrent het Corona virus.

Coronavirus (26 februari 2020)
Update - Coronavirus (9 maart 2020)
Update - Coronavirus (16 maart 2020) 
Covid-19 / Corona update (22 april 2020) 
Klimaatinstallaties (11 juni 2020) 
Terugkeer naar WTC Amsterdam (7 Juli 2020) 
Update - Coronavirus (15 oktober 2020)

 

COVID-19 / CORONA UPDATE 15 oktober

Vanaf woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur zijn nieuwe, aangescherpte maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen.

Zoals in de afgelopen maanden het geval is geweest blijft WTC Amsterdam open maar vragen we extra aandacht voor deze nieuwe maatregelen, zoals het dragen van mondkapjes en de maximale groepsgrootte. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de Rijksoverheid en vragen uw medewerking om ons hierbij te helpen.

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
Binnen en buiten bestaat een groep uit verschillende huishoudens uit maximaal 4 personen.
Draag een mondkapje in gemeenschappelijke ruimten. Dit zullen wij ook in de signage opnemen.

Lees hier het volledige nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Op deze manier zorgen wij samen voor een zo veilig mogelijk gebruik van WTC Amsterdam, en voor de gezondheid van alle aanwezigen. Indien u advies wilt over het gebruik van uw kantoor in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM helpen wij u bij het WTC Servicepoint graag verder.

 

Terugkeer naar WTC Amsterdam (7 Juli 2020)

Steeds meer bedrijven keren terug naar kantoor en dus ook naar WTC Amsterdam. Deze grafiek laat u zien dat op dit moment ongeveer 45% van het gebruikelijke aantal personen weer aanwezig is.

Bron: Alle sanitaire ruimten in WTC Amsterdam zijn voorzien van personen tellers. Door deze tellers kan de schoonmaak gericht worden ingezet. Voor deze analyse is het maandgemiddelde van 2019 vergeleken met het aantal toiletbezoekers in 2020.
Klimaatinstallaties (11 juni 2020)

Op 20 mei jl. is de CBRE webinar ‘The Office Reset’ georganiseerd waarbij informatie is gegeven over het Covid-19 virus in relatie tot kantoorgebouwen. Omdat we na afloop van het webinar vragen hebben ontvangen over de ventilatie in WTC Amsterdam willen wij u hierbij aangeven welke richtlijnen er gevolgd worden en hoe de installaties zijn ingesteld.

Richtlijnen
WTC/CBRE volgt de richtlijnen van het RIVM. RIVM vindt goede ventilatie in alle omstandigheden belangrijk, maar ziet geen verband met Covid-19. Verspreiding van Covid-19 via de lucht is niet aangetoond en om die reden is het conform het RIVM niet nodig ventilatiesystemen aan te passen voor de bestrijding van het virus. Lees hier aanvullende informatie van het RIVM.

Ventilatie
Voor de ventilatie of luchtverversing wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘luchtbehandelingskasten’. Via de inblaas luchtbehandelingskasten wordt verse buitenlucht aangezogen, gefilterd en afhankelijk van het seizoen verwarmd, gekoeld en/of bevochtigd. De aangezogen lucht wordt vervolgens via plafondroosters op de etages verspreid. De afvoer luchtbehandelingskasten zuigen de gebruikte lucht van de etages weer naar buiten. Omdat WTC Amsterdam uit verschillende bouwdelen bestaat zijn de klimaatsystemen niet overal gelijk.

Torens A, B en C
In torens A, B en C wordt normaal gesproken een deel van afgevoerde lucht opnieuw ingeblazen of gerecirculeerd en via de luchtbehandelingskasten teruggebracht naar alle etages. Hierdoor kan in warme of koude perioden gebruik gemaakt worden van al eerder opgewarmde of gekoelde lucht. Immers; extra verwarmen en koelen vraagt energie. In verband met de discussie over ventilatie in kantoren is het recirculatiesysteem vooralsnog uitgeschakeld en worden torens A, B en C uitsluitend voorzien van verse buitenlucht. Omdat het systeem hier niet voor ontworpen is zal dit consequenties hebben voor het energieverbruik.

Torens F, G, H en I inclusief conference center en podiumkantoren A en B
Deze bouwdelen maken gebruik van een nieuwer type klimaatinstallatie waarbij recirculatie niet nodig is voor het besparen van energie. De afgevoerde lucht gaat direct naar buiten en er wordt te allen tijde gebruik gemaakt van verse buitenlucht.

Terug naar een veilig en hygiënisch kantoor
Door de gestelde maatregelen m.b.t. Covid19 zullen kantoren anders ingericht moeten worden met nog meer focus op gezondheid en hygiëne. Heeft u vragen over de aanschaf van middelen en/of het verzorgen van aanvullende dienstverlening? Via het WTC Servicepoint kunt u in contact komen met leveranciers en specialisten op het gebied van:   

 • 1,5 meter samenleving doorvoeren naar het 1,5 meter kantoor
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • desinfectiezuilen
 • schoonmaak- en desinfectiediensten
 • speciale afvalbakken voor mondkapjes
 • bewegwijzering of routing systeem
 • veiligheidsschermen
 • deuropeners (steutelhanger & elleboogopener)

Covid-19 / Corona update (22 april 2020)

Om voorbereid te zijn op uw terugkeer naar WTC Amsterdam worden een aantal nieuwe maatregelen ingevoerd en een aantal aanvullende maatregelen ingepland. Deze maatregelen houden rekening met de door de overheid (RIVM) gegeven richtlijnen zoals besproken tijdens de persconferentie van 21 april jl.

Dienstverlening & continuïteit
De volgende maatregelen zorgen ervoor dat u het gebouw zo veilig mogelijk kunt betreden en gebruiken:

 • In torens A, B, C, H is het maximaal aantal personen in de lift teruggebracht naar vier en in torens F, G, I naar twee. Dit blijft ongewijzigd.
 • Er staan desinfectiezuilen in de gemeenschappelijke ruimten en contactpunten zoals liftknoppen, deurkrukken, kranen en leuningen worden gereinigd met een desinfecterend schoonmaakmiddel. Dit blijft ongewijzigd.
 • In krappe ruimten zoals liftlobbies wordt met behulp van markering een veilige looproute aangegeven.
 • De deur in het voorportaal van de toiletgroepen zal permanent opengezet worden zodat er beter zicht is op in- en uitgaand verkeer.
 • Indien er per sanitaire ruimte meer dan twee toiletten aanwezig zijn, worden er maximaal twee stuks opengehouden voor gebruik. De rest zal worden afgesloten.
 • Alle noodtrappenhuizen worden eenrichtingsverkeer gemaakt en opengesteld voor dagelijks gebruik. Met deze maatregel zijn bijna alle verdiepingen lopend te bereiken en te verlaten.  
 • In de algemene ruimtes, bij de recepties en in/bij de liften worden informatieborden geplaatst die attent maakt op de minimale onderlinge afstand, ook wordt de inrichting van de algemene ruimtes aangepast door middel van het verplaatsen/weghalen van meubilair.
 • De richtlijnen van het RIVM worden via de informatieschermen en met bordjes en/of stickers onder de aandacht gebracht.
 • De horeca ondernemers worden verzocht om zichtbare maatregelen te treffen voor het aanhouden van de onderlinge afstand en veilige voedselvoorziening.

Wat verwachten wij van u als huurder
Werk zo veel mogelijk vanuit huis.
Samenwerking in het navolgen van de door de overheid gestelde maatregelen. Wij communiceren hier binnen WTC Amsterdam zoveel mogelijk over. U heeft zelf de verantwoordelijkheid voor uw medewerkers en gasten, zodat WTC Amsterdam zo veilig mogelijk gebruikt kan worden.
Voor de gezondheid van iedereen op locatie verzoeken wij u erop toe te zien dat uw medewerkers en gasten, bij tekenen van verkoudheid of een van de andere symptomen die zouden kunnen wijzen op een coronabesmetting, NIET naar WTC Amsterdam komen.
Ten behoeve van het mijden van piekbelasting van de algemene ruimtes verzoeken wij u zodra dit weer mogelijk is de werktijden en pauzes te spreiden.
Als er een besmetting bij een van uw medewerkers wordt vastgesteld dient u dit bij de GGD en vervolgens bij ons te melden via management@wtcamsterdam.com
Indien u uw kantoor leegstaat dient u alle kranen, sproeikoppen en douches in uw kantoor regelmatig goed door te spoelen (10 minuten) om eventuele legionellabesmetting te voorkomen. Heeft u zelf geen mogelijkheid om dit uit te voeren of heeft u behoefte aan advies? Neem dan contact op met het WTC Servicepoint voor de mogelijkheden om dit uit te besteden aan Engie Services. 

Op deze manier zorgen wij samen voor een zo veilig mogelijk gebruik van WTC Amsterdam, en voor de gezondheid van alle aanwezigen.

Indien u advies wilt over het gebruik van uw kantoor in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM helpen wij u bij het WTC Servicepoint graag verder.

Gebruik parkeerabonnementen (6 april 2020)

In verband met de overheidsmaatregelen bestaat de kans dat u of uw collega tijdelijk geen gebruik maakt van een parkeerabonnement.

Voor ons zijn parkeerabonnementen niet persoonsgebonden en is het advies - indien nodig - om parkeerkaarten onderling uit te wisselen. Op die manier geeft u een collega die wel aanwezig moet zijn, maar normaal gesproken niet met de auto komt de gelegenheid om van het parkeerabonnement gebruik te maken.  

Wij hebben begrip voor de situatie en willen u tot maandag 13 april a.s. de tijd geven om dit te regelen. Vanaf dat moment gaan we er vanuit dat iedereen met een bezoekerskaartje voor de parkeergarage geen aanspraak kan maken op een parkeerabonnement.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het WTC Servicepoint.

Update - Coronavirus (16 maart 2020)

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus gaan momenteel erg snel. Wij begrijpen dat u vragen heeft over onze dienstverlening en de wijze waarop wij hiermee omgaan. Door deze nieuwsbrief ontvangt u een update over de meest recente maatregelen en acties. Tevens vragen wij u om gedurende deze bijzondere situatie uw eigen verantwoordelijkheid te nemen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, en zich te houden aan de richtlijnen die het RIVM dagelijks publiceert (www.rivm.nl).

Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Dienstverlening & continuïteit
Het WTC blijft geopend en de dienstverlening wordt gecontinueerd. Concreet:

Van het beheerteam op locatie is tijdens kantooruren altijd iemand aanwezig voor het aansturen van de operationele dienstverlening.
Onze leveranciers blijven hun dienstverlening uitvoeren.

Indien het RIVM (www.rivm.nl) verdere maatregelen oplegt dan die per heden bekend zijn, zullen wij deze navolgen. Wij zullen u daar dan vanzelfsprekend weer over informeren.

Preventie
Het schoonmaakprogramma is sinds maandag 9 maart jl. aangepast. Vanaf die dag worden naast het standaard schoonmaakprogramma ook alle contactpunten zoals liftknoppen, deurkrukken, kranen en leuningen minimaal 1 x per dag gereinigd met een desinfecterend schoonmaakmiddel. Handdesinfectie dispensers blijven aanwezig in de gemeenschappelijke ruimtes. Voor de invulling van eventuele verdere maatregelen laten wij ons informeren door de GGD en/of de Rijksoverheid.

Communicatie & protocol
Als er een corona besmetting is vastgesteld bij een medewerker van uw organisatie in WTC Amsterdam, dient u dit bij de GGD en vervolgens bij ons te melden. Hiervoor zijn wij bereikbaar op 020-5759111 of via management@wtcamsterdam.com. De drager van het virus mag niet naar WTC komen. Er treedt dan een protocol van de GGD in werking en dat bepaalt welke maatregelen uw organisatie en WTC Amsterdam zullen nemen en op welke wijze hierover gecommuniceerd gaat worden.

Wat kunt u doen als huurder
Wij verwachten dat u voldoende informatie heeft ontvangen over de wijze waarop u gezond kunt blijven en welke maatregelen noodzakelijk zijn om een besmetting te voorkomen. Richtlijnen hiervoor zijn terug te vinden op de website van het RIVM (www.rivm.nl).

Horecagelegenheden binnen WTC
Conform de richtlijnen vanuit de rijksoverheid zijn de horecagelegenheden binnen WTC Amsterdam gesloten.

Update - Coronavirus (9 maart 2020)

Op 26 februari jl. hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop World Trade Center Amsterdam (WTC) omgaat met de uitbraak van het coronavirus. Hierbij ontvangt u een update en een reactie op de meest gestelde vragen.

Hoe moet u handelen bij gezondheidsklachten?
Raadpleeg de website van het RIVM (rivm.nl) voor vragen en actueel advies over gezondheid.
Heeft u: verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 graden Celsius contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of bent u in een gebied geweest waar het coronavirus heerst:

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat anderen niet besmet worden. Houd afstand tot andere mensen.

Worden de klachten erger:
u heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius)
u moet hoesten of bent benauwd

Neem telefonisch contact op met uw huisarts en kom 14 dagen niet naar WTC.

Welk protocol volgt WTC bij een corona besmetting?
Als bij u of één van uw collega’s het corona virus is vastgesteld dan dient u dit bij WTC te melden. Hiervoor zijn wij bereikbaar op 020-575 9111 of via management@wtcamsterdam.com De drager van het virus mag niet naar WTC komen. Als bij u of uw collega het corona virus is vastgesteld treedt er een protocol van de GGD in werking en dat bepaalt welke maatregelen worden genomen en hoe er wordt gecommuniceerd.

Welke voorzorgsmaatregelen neemt WTC?
Als voorzorgsmaatregel worden vanaf maandag 9 maart 2020 contactpunten zoals liftknoppen, deurkrukken, kranen en leuningen gereinigd met een desinfecterend schoonmaakmiddel. Vooralsnog blijft de schoonmaakfrequentie ongewijzigd. Tevens staan er in de gemeenschappelijke ruimten dispensers voor u klaar met een handdesinfectiemiddel.

Verzorgt WTC mijn bedrijfscontinuïteitsplan?
Nee, iedere huurder in WTC is verantwoordelijk voor een eigen bedrijfscontinuïteitplan.

Mag ik sanitaire artikelen meenemen voor eigen gebruik?
Heeft u papieren handdoekjes en/of hand desinfecterende middelen nodig voor eigen gebruik? Neem dan contact op met het WTC Servicepoint. Voor het borgen van onze dienstverlening vragen wij u deze artikelen niet mee te nemen uit de gemeenschappelijke ruimten.

World Trade Center Amsterdam maakt onderdeel uit van het CBRE Dutch Office Fund en wordt beheerd door CBRE B.V. Het CBRE Global Security & Crisis Management team voorziet het management van WTC Amsterdam van updates en advies met betrekking tot het Coronavirus. De informatie die we via dit kanaal ontvangen is o.a. afgestemd met relevante gezondheidsorganisaties en hebben als doel het beschermen van klanten en medewerkers. CBRE beschikt over een intern Bestrijdingsplan Pandemie en Infectieziekten en een Bedrijfscontinuïteitplan. Tevens laten wij ons via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (www.rivm.nl) en de GGD informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen en eventueel te nemen maatregelen.

Coronavirus (26 februari 2020)

De laatste dagen hebben we meerdere vragen ontvangen over de wijze hoe World Trade Center Amsterdam omgaat met de uitbraak van het Coronavirus. Middels deze WTC Facility Flash willen we u inzicht geven hoe wij ons laten informeren en welke voorzorgsmaatregelen er tot op heden zijn genomen.

Informatie en advies
World Trade Center Amsterdam maakt onderdeel uit van het CBRE Dutch Office Fund en wordt beheerd door CBRE B.V. Het CBRE Global Security & Crisis Management team voorziet het management van WTC Amsterdam van updates en eventueel advies met betrekking tot het Coronavirus. De informatie die we via dit kanaal ontvangen zijn o.a. afgestemd met relevante gezondheidsorganisaties en hebben als doel het beschermen van klanten en medewerkers. CBRE beschikt over een intern Bestrijdingsplan Pandemie en Infectieziekten (Pandemic and Infectious Diseases Response Plan) en zal indien nodig hiernaar handelen.

Tevens laten wij ons via het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (www.rivm.nl) informeren over nieuwe ontwikkelingen en eventueel te nemen voorzorgsmaatregelen.

Voorzorgsmaatregelen
Tot op heden heeft het RIVM geen specifieke maatregelen afgegeven voor een bedrijfsverzamelgebouw zoals WTC Amsterdam. Wel adviseert het RIVM om standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

 • was je handen regelmatig
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes

Vooralsnog betekent dit dat wij in samenwerking met D&B Cleaning verscherpt toezien op schoonmaakwerkzaamheden van o.a. sanitaire voorzieningen. Tevens worden alle leveranciers die voor ons werkzaam zijn verzocht om de richtlijnen van het RIVM op te volgen. 
Indien de situatie verandert en/of er andere voorzorgsmaatregelen worden genomen zullen wij u hier per direct over informeren.