Brandmeldsysteem

World Trade Center Amsterdam beschikt over een brandmeldinstallatie die bestaat uit onderling verbonden systemen. Het is ontworpen om brand te detecteren en te bestrijden en wordt 24 uur per dag gemonitord door de WTC beveiliging. Dit systeem bestaat o.a. uit rookmelders, handmelders, sprinklerinstallaties en deuren met magnetische sloten. 
 
Werkwijze WTC beveiliging en brandweer
Elke brandmelding komt direct en gelijktijdig binnen bij de WTC beveiliging en bij de regionale brandweer. Op verzoek van de brandweer controleert de WTC Beveiliging eerst of het om een echte brand gaat, of dat het een loos alarm betreft. Direct nadat de brandmelding is binnengekomen belt de brandweer via een speciale telefoonlijn met de WTC beveiliging voor een bevestiging van de ontvangst van het brandalarm. De procedure voor afhandeling is als volgt:

  • Bij brand wordt de brandweer verzocht om direct uit te rukken voor het bestrijden van de brand. Indien de WTC Beveiliging niet binnen twee minuten terugbelt zal de brandweer automatisch uitrukken voor het verkennen van de situatie.
  • De WTC beveiliging activeert het ontruimingsalarm in één of meerdere torens. Dit hangt af van de omvang van de brand. Zie hoofdstuk 6.2 voor meer informatie over de ontruimingsinstallatie.
  • De WTC beveiliging roept het WTC Emergency Team bijeen voor assistentie en coördinatie van de ontruiming op begane grond niveau. Het WTC Emergency Team is alleen aanwezig tijdens kantooruren
  • Indien mogelijk zal de WTC beveiliging en/of het WTC Emergency Team de nooddiensten assisteren bij o.a. de afhandeling van de calamiteit 
  • Nadat het veilig is om terug te keren naar de kantoren, of wanneer het een vals alarm betreft wordt dit gecommuniceerd doormiddel van een statusaanduiding op de smartphone app.

Uitgangspunten ontruimingsinstallatie
Afhankelijk van de voorschriften wordt het ontruimingsalarm in de verschillende gebouwdelen automatisch en/of handmatig geactiveerd. Zie onder een beschrijving per toren:
 
Torens ABC
Bij het activeren van een rookmelder of handbrandmelder in torens A, B en C wordt er geen automatisch ontruimingsalarm geactiveerd, met uitzondering van het Qbic hotel. Indien noodzakelijk zal de WTC beveiliging de ontruimingsinstallatie voor deze torens handmatig bedienen. Dit kan uitsluitend per volledige toren.
 
Torens FG
Bij het activeren van een handbrandmelder in toren F of G wordt er per toren een automatisch ontruimingsalarm geactiveerd. Bij het in werking treden van de sprinklerinstallatie of bij het activeren van een rookmelder wordt er geen automatisch ontruimingsalarm geactiveerd. Indien noodzakelijk zal in dit laatste geval de WTC Beveiliging de ontruimingsinstallatie handmatig bedienden. 
 
Podiumkantoren inclusief conference center
Dit betreft alle tussen de torens ABC gelegen ruimten vanaf level 1 t/m 4. Bij het activeren van een rookmelder, handbrandmelder of sprinkler in de podiumkantoren wordt er geen automatisch ontruimingsalarm geactiveerd. Indien noodzakelijk zal de WTC beveiliging de ontruimingsinstallatie voor deze gebouwdelen handmatig bedienen. Dit kan uitsluitend voor alle verdiepingen van het desbetreffende podiumkantoor tegelijk.
 
Toren H - verdieping 1 t/m 27
Bij het activeren van een rookmelder, handbrandmelder of het in werking treden van de sprinklerinstallatie wordt er een ontruimingsalarm geactiveerd in toren H op de desbetreffende verdieping, de verdieping erboven (+1) en de verdieping eronder (-1). Dit betreft de kantoren, liftlobby en toiletten.
 
Let op! In verband met het hoge volume en de aanwezigheid van noodtrappenhuizen en liftschachten kan het brandalarm ook enigszins hoorbaar zijn in de lift lobby’s op nabij gelegen verdiepingen. Indien het brandalarm niet via de speakers op de eigen verdieping wordt weergegeven, maar wordt ervaren als een geluid ‘in de verte’ hoeft hier niet op gereageerd te worden.
 
Toren H - noodtrappenhuizen
Bij het activeren van een rookmelder op een willekeurige verdieping in het noodtrappenhuis wordt het ontruimingsalarm in het desbetreffende, gehele noodtrappenhuis geactiveerd (verdieping 1 t/m 28).
 
Toren I - verdieping 1 t/m 7
Het activeren van een rookmelder, handbrandmelder of het in werking treden van de sprinklerinstallatie in toren I resulteert in een automatisch ontruimingsalarm op de desbetreffende (gehele verdieping), de verdieping erboven (+1) en de verdieping eronder (-1). In verband met de regelgeving beschikt alleen het trappenhuis in toren I aan de zijde van toren H over speakers van de ontruimingsinstallatie. In de overige trappenhuizen in toren I is er geen ontruimingsinstallatie aanwezig. 
 
Let op! In verband met het hoge volume en de aanwezigheid van noodtrappenhuizen en liftschachten kan het brandalarm ook enigszins hoorbaar zijn in de lift lobby’s op nabij gelegen verdiepingen. Indien het brandalarm niet via de speakers op de eigen verdieping wordt weergegeven, maar wordt ervaren als een geluid ‘in de verte’ hoeft hier niet op gereageerd te worden.
 
Uitzondering verdieping H3/I3
In verband met de aanwezigheid van een kantoor op verdieping H3 wat deels doorloopt op verdieping I3, zijn op deze verdieping de alarmeringszones aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat bij het aanspreken van een rookmelder, handbrandmelder of het in werking treden van de sprinklerinstallatie op H3 ook automatisch het ontruimingsalarm op verdieping I3 wordt geactiveerd (en vice-versa).
 
Lobby H/I
Bij het activeren van een rookmelder, handbrandmelder of het in werking treden van de sprinklerinstallatie op verdieping H1 of I1 wordt het ontruimingsalarm in Lobby H/I automatisch geactiveerd.  
 
Parkeergarage – onder torens ABCDFG
Bij het activeren van een rookmelder of het in werking treden van de sprinklerinstallatie in dit gedeelte van de parkeergarage wordt de ontruimingsinstallatie niet automatisch geactiveerd. Indien noodzakelijk zal WTC beveiliging de ontruimingsinstallatie voor dit gedeelte van de parkeergarage handmatig bedienen. 
 
Parkeergarage - onder torens H/I, Zuidplein en in de fietsenstalling 
Bij het aanspreken van een rookmelder, handbrandmelder of het in werking treden van de sprinklerinstallatie in de parkeergarage onder torens H/I, onder het Zuidplein of in de fietsenstalling wordt het ontruimingsalarm in deze hele zone automatisch geactiveerd. Dat is ook het geval bij een te hoge concentratie CO2 of LPG. Naast het activeren van het ontruimingsalarm wordt in dit geval ook de inrit van de parkeergarage geblokkeerd en worden branddeuren gesloten. De parkeergarage dient dan te voet te worden verlaten via de nooduitgangen.
 
Controle omroepinstallatie
Ter controle wordt de omroepinstallatie elke laatste maandag van de maand om 16.00 uur getest. Indien het alarm en/of de gesproken tekst niet goed hoorbaar is vragen wij u dat te melden bij het WTC Servicepoint via info@wtcservicepoint.com.
 
Overige uitgangspunten
Bij het activeren van een rookmelder, handbrandmelder of bij het in werking treden van de sprinklerinstallatie:

Ontgrendelen op de getroffen verdieping elektrische sloten op deuren in de vluchtroute
Dalen de liften in de getroffen toren automatisch naar de begane grond
Treedt de overdrukinstallatie in de getroffen toren automatisch in werking zodat rook buiten de trappenhuizen wordt gehouden.