Bedrijfshulpverlening

Elke werkgever is conform de Arbowetgeving verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van haar werknemers bij de uitvoering van het werk. Voor huurders in World Trade Center Amsterdam betekent dit o.a. het volgende:

  • Iedere huurder dient te beschikken over eigen bedrijfshulpverleners
  • Iedere huurder is verantwoordelijk voor het opstellen van een eigen bedrijfshulpverlening- of ontruimingsplan 
  • Iedere huurder is verantwoordelijk voor het selecteren van een eigen verzamelplek bij ontruiming

 
In verband met de veiligheid zijn tevens de volgende regels van toepassing:

  • Per verdieping dienen huurders minimaal twee ontruimingsleiders aan te stellen
  • Op verdiepingen met meerdere huurders mogen huurders de ontruimingsleiders gezamenlijk aanstellen
  • Tijdens een ontruiming dienen de ontruimingsleiders altijd de gemeenschappelijke ruimten op de eigen verdieping te controleren zoals de lifthal, toilet, gang en/of loopbrug voor personen die geen directe toegang hebben tot de nooduitgangen of niet reageren op het ontruimingsalarm.