Afval & Recycling

Afval wordt in World Trade Center Amsterdam dagelijks opgehaald. Op een aantal uitzonderingen na gaat het om bescheiden hoeveelheden per dag. Echter, de jaarlijkse hoeveelheid afval van meer dan 300 huurders bij elkaar is enorm en heeft aanzienlijke impact op het milieu. Om deze reden vragen wij u om afval gescheiden aan te leveren. Dit maakt recycling mogelijk en heeft niet alleen voordelen voor u, maar ook voor het milieu. Omdat WTC Amsterdam als verhuurder geen directe invloed heeft op uw interne bedrijfsvoering is een uniek systeem geïntroduceerd wat het scheiden en verminderen van afval beloont. 
 
Ophalen en verwerken huisvuil (dagelijks afval wat vrijkomt bij normaal gebruik van en kantoor- of winkelruimte)

 • u bepaalt zelf in welke mate afval wordt gescheiden
 • afval wordt dagelijks opgehaald en gewogen
 • er worden geen kosten in rekening gebracht voor gescheiden afvalstromen
 • restafval wordt per kilogram in rekening gebracht
 • uw individuele afvalrapportage is online beschikbaar
 • om in aanmerking te komen voor het ‘gratis’ ophalen van gescheiden afvalstromen dient uw volledige afvalstroom door WTC afgehandeld te worden
 • het tarief per kilogram restafval wordt jaarlijkse geëvalueerd en indien nodig aangepast

 
Ophalen en verwerken overige afvalstromen
Voor alle andere afvalstromen zoals grofvuil (incidenteel afval wat vrijkomt bij verbouwingen, herinrichtingen en/of opruimacties), elektrische apparatuur en/of vertrouwelijke papiercontainers kan er een afspraak gemaakt worden via het WTC Servicepoint. De kosten hiervoor worden maandelijks doorbelast en zijn afhankelijk van soort en hoeveelheid afval. 
 
Overige

 • gescheiden afvalstromen dienen herkenbaar te zijn door bijvoorbeeld gebruik te maken van doorzichte of gekleurde afvalzakken
 • het is niet toegestaan om afval buiten het eigen kantoor op te slaan
 • kosten voor afval worden gefactureerd door D&B The Facility Group
 • voor huurders in Suite Offices (C5) zijn kosten voor afval inbegrepen in de maandelijkse huur 

 
Voor informatie over de aanschaf van afvalproducten of voor nieuwe login gegevens t.b.v. uw online afvalrapportage kunt u contact opnemen met het WTC Servicepoint via info@wtcservicepoint.com of +31 20 575 2000.