Keuze ICT-verbindingen

Regelmatig ontvangen wij vragen welke keuzevrijheid er binnen WTC Amsterdam bestaat met betrekking tot ICT verbindingen. Hierbij bevestigen wij nogmaals dat huurders daar volledig vrij in zijn. Er zijn diverse providers die operationele verbindingen in het gebouw hebben aangelegd.

Hoe werkt dit in de praktijk:

Telefoon en internet

World Trade Center Amsterdam heeft de regierol voor alle verbindingen tussen de ruimte waar alle telecommunicatie het gebouw binnenkomt tot aan de verhuurde ruimten uitbesteed aan NDI. Door NDI wordt beoordeeld wat het meest logische tracé is voor deze verbinding en of de aanleg conform de voorschriften gebeurd. Administratief legt NDI vast ten behoeve van welke huurder deze verbinding is aangelegd en welke provider daarbij betrokken is. De aanleg van nieuwe bekabeling kan door NDI worden verzorgd of onder regie van NDI door derden. De verantwoordelijkheid van alle telecominstallaties in de gehuurde ruimte ligt bij iedere individuele huurder.

Plaatsing glasvezel verdeelbox

Op een centrale positie in de parkeergarage op level P2 onder WTC Amsterdam is in het kader van de wettelijke gedoogplicht van telecomkabels een ruimte beschikbaar gemaakt voor aanbieders van een openbaar elektronisch communicatienetwerk die aantonen meerdere klanten in het WTC tegelijk te moeten aansluiten. Deze aanbieders worden in staat gesteld om een glasvezel verdeelbox (FDB, Fiber Distribution Box) in die ruimte te plaatsen. Voor het gedogen van een FDB in de genoemde ruimte wordt geen vergoeding bij de betreffende huurder of de aanbieder in rekening gebracht, mits de aanbieder kan aantonen dat plaatsing van de FDB inderdaad nodig is. Voor overige kosten wordt aangesloten bij toepasselijke wettelijke (schade)regelingen. Neem bij noodzaak van plaatsing van een verdeelbox contact op met NDI, zodat het tijdstip en de wijze van plaatsing kunnen worden afgestemd.

Terug naar nieuws & events