Smart building

World Trade Center Amsterdam

World Trade Center Amsterdam

SMART building staat voor het toepassen van slimme technologie om het gebouw zo optimaal mogelijk te kunnen laten presteren. Daarbij wordt gekeken hoe processen meetbaar gemaakt kunnen worden en de data vervolgens ingezet kan worden om processen beter en efficiënter te laten lopen. Alles om de gebruiker van het WTC optimaal te kunnen bedienen en waar mogelijk te ontzorgen. Voorbeelden binnen WTC Amsterdam zijn (brand)veiligheid, binnenklimaat, energieverbruik, verlichting en toegangscontrole.

Onderhoudsplanning WTC Amsterda,
Waarborgen veiligheid van personen en brandveiligheid van het gebouw

(Brand)Veiligheid

In WTC Amsterdam is permanent beveiligingspersoneel aanwezig, dat vanuit de centrale meldkamer toeziet op de veiligheid van alle aanwezigen. Naast hun fysieke aanwezigheid wordt er om de veiligheid van personen en de brandveiligheid te kunnen waarborgen, gebruik gemaakt van verschillende systemen. De inbraakcentrales, camera’s, intercoms en toegangssystemen zijn in één systeem gekoppeld. Op het gebied van brandveiligheid zijn ook alle aangesloten rookmelders en handmelders in één centraal management systeem gemonitord. In beide systemen worden alarm meldingen zowel in tekst als grafisch zichtbaar gemaakt waardoor er snel en adequaat kan worden gehandeld als dat nodig is.

Huurders WTC Amsterdam
Waarborgen comfort gebruikers bij een zo laag mogelijk energieverbruik

Binnenklimaat

Het binnenklimaat in de kantoren wordt permanent gemonitord op temperatuur en luchtvochtigheid via gebouw beheersystemen. Bij de warmte- en koudeopwekking maar ook bij de afgiftesystemen wordt scherp gestuurd op het voorkomen van gelijktijdig koelen en verwarmen. Waar mogelijk wordt het binnenklimaat ook gestuurd op de aanwezigheid van personen door gebruik te maken van bewegingsdetectie.

Zo laag mogelijk energieverbruik, zo duurzaam mogelijk ingekocht of lokaal opgewekt

Energieverbruik

Ook voor het energieverbruik geldt dat het meten hiervan goede inzichten geeft om het verbruik te kunnen optimaliseren en zo mogelijk bij te kunnen sturen. Naast de reguliere hoofdmeters van de nutsbedrijven zijn honderden extra tussenmeters aanwezig in WTC Amsterdam. Deze registreren het energieverbruik van de verhuurde ruimtes per verdieping, zodat zo individueel mogelijk voor de huurders inzicht gegeven kan worden in het verbruik en ook individueel wordt afgerekend. Het algemene verbruik is in een aantal verbruiksgroepen verdeeld, zodat per toren binnen het complex goed inzicht wordt verkregen in het energieverbruik van bijvoorbeeld klimaatsystemen, liften en verlichting. Voor al deze metingen is validatie van belang en wordt er gecontroleerd op onlogische afwijkingen. Alle energie wordt groen ingekocht waarnaast er ook gebruik wordt gemaakt van warmtepompen en wko-installaties, de lokale systemen die aanwezig zijn in het WTC Amsterdam. In de loop van 2022 zal er geen gas meer verbruikt worden in het gehele complex.

Zo duurzaam mogelijk

Verlichting

Doelstelling van WTC Amsterdam is om op termijn geheel over te gaan op LED verlichting. In de meeste kantoren heeft de traditionele TL en PL verlichting inmiddels al plaats gemaakt voor duurzame LED verlichting. De verlichting wordt geschakeld door bewegingsdetectie, waardoor de verlichting niet onnodig aan staat bij afwezigheid.

Voorkomen van toegang door onbevoegden

Toegangscontrole

De centrale gedeeltes van WTC Amsterdam zijn tijdens kantoortijden vrij toegankelijk. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot die gedeelten van het WTC Amsterdam waar zij niet toe geautoriseerd zijn, zullen in de nabije toekomst nieuwe systemen worden ingezet. Bij de entrees van de kantoortorens komt aanwezigheidscontrole, waar de gebruikers, bezoekers of leveranciers met hun persoonlijke toegangspas of met eenmalige QR code toegang krijgen tot de kantoortorens. In de parkeergarage wordt het mogelijk om met een nieuw parkeermanagement systeem behalve met een toegangspas of ticket uit de automaat, ook met kentekenherkenning toegang te krijgen tot de garage. In een app wordt het voor de gebruikers van het WTC mogelijk om kentekens te registeren van medewerkers of bezoekers en kunnen laadpalen worden gereserveerd.

Kom je langs? Ontdek ons gebouw
Vraag een bezichtiging aan